Informatie

In de toekomst willen we hier ook een aantal verhalen over de Gesthuisen's, bijvoorbeeld,verhalen over personen of families, plaatsen.
We hopen dat we ook familieverhalen zullen ontvangen, dus hierbij het volgende verzoek.
Schrijf een familieverhaal of anekdote over de Gesthuisen's en stuur het ons.

 

In het Nederlands In Deutscher Sprache In English
Voorwoord Vorwort Preface
Dankwoord Danksagung Speech of thanks
Inleiding Einleitung Introduction
De herkomst en betekenis van de naam "Gesthuysen" Herkunft und Bedeuting des Namen's "Gesthuysen" The origin and meaning of the name "Gesthuysen"
De spelling van de naam Gesthuysen en de variaties erop Verschiedene Variationen des Namen "Gesthuysen" The spelling of the name Gesthuysen and its variants
Studien zur Geschichte der Stadt Xanten, 1228-1978 Studien zur Geschichte der Stadt Xanten, 1228-1978 Studien zur Geschichte der Stadt Xanten, 1228-1978
Samenvatting van de boerderijen en hun bewoners Zusammenfassung der Höfe und seine Bewohner Summary of the farms and their occupants
Echtparen met dezelfde achternaam Ehepare mit gleiche Nachname Couples with the same last name
Stand van zaken begin 2005 Der Stand unserer Unterlagen bis Anfang 2005 How far did we come, beginning of 2005
Computer programma Literatur / Quellen References / Sources
Is deze stamboom nu klaar en kompleet?
Literatuur / Bronnen