Stamboom

Open de stamboom (in een nieuw venster, versie 17-11-2020)

 

Privacy
In de gepresenteerde gegevens is privacy bescherming toegepast:
NIET vermeld worden de datums van geboorte en doop na 1920 en de datums van huwelijken na 1945; gegevens van overleden personen worden wel vermeld.

Spelling van voor- en achternaam
In de loop van het leven van één persoon zijn er een aantal (ambtelijke, kerkelijke, notariële) akten waarin hij/zij de 'hoofdpersoon' is.
Zeker in de oudere bronnen zijn de voor- en achternaam niet altijd op dezelfde manier geschreven.
Die namen werden door de desbetreffende priester/ambtenaar vaak fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangevers of getuigen.
In b.v. de familie Gesthuisen zijn tot nu toe 24 verschillende spellingen van de achternaam gevonden.
In deze stamboom krijgt iemand de voor- en achternaam zoals die in zijn/haar eerste akte (geboorte / doop) gevonden is.
Alle spellingsvormen die in de loop van zijn/haar leven zijn gevonden worden vermeld onder 'alias'.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Mocht u het niet op prijs stellen in deze stamboom op internet te staan of heeft u bezwaar tegen het daarbij laten zien van de foto laat het
ons vooral weten, dan halen we u of de foto uit dit overzicht. Dat zijn we verplicht door de AVG, dus laat
weten als u bezwaren heeft!