Wapen

Het wapen van de familie Gesthuysen.
De Gesthuysen's hebben een familiewapen! In opdracht van Heribert Gesthuysen (Duisburg) is dit wapen in 1981 ontworpen en gemaakt door "Pro Heraldica", Deutsche Forschungsgesellschaft für Familienwappen und -chroniken mbH, Stuttgart. De heer Heribert Gesthuysen was zo vriendelijk ons toestemming te verlenen dit familiewapen te presenteren. Alle rechten op dit wapen zijn en blijven bij de heer Heribert Gesthuysen.

Das Wappen der Familie Gesthuysen.
Die Gesthuysen`s haben ein Familienwappen. Dieses Wappen ließ Herr Heribert Gesthuysen (Duisburg) bei „Pro Heraldika", Deutsche Forschungsgesellschaft für Familienwappen und Chroniken m.b.H. Stuttgardt, 1981 nach seinen Angaben anfertigen. Herr Heribert Gesthuysen gab uns seine Zustimmung dieses Wappen zu präsentieren. Alle Rechte zum führen des Wappens sind und bleiben bei Herr Heribert Gesthuysen.

The coat of arms of the Gesthuysen family.
The Gesthuysen's does have a coat of arms! On request of Heribert Gesthuysen (Duisburg, Germany) this coat of arms is in 1981 designed and made by "Pro Heraldica", German research for heraldry, in Stuttgart. Mr. Heribert Gesthuysen was so kind to give us permission to present this coat of arms. All rights to present this coat of arms do belong to Mr. Heribert Gesthuysen.